Veckans Affärer

I början av 1960-talet fanns få affärstidningar i Sverige. År 1965 lanserade Bonniers en helt ny typ av tidning som byggde på lättillgänglig journalistik, med företagsledare och högre tjänstemän som främsta målgrupp.

Marknaden för affärstidningar var fortfarande in på 1960-talet outvecklad. Albert Bonnier jr hade 1958 en idé till en ekonomitidskrift med arbetsnamnet Möjligheter. Den skulle dock i första hand handla om hur enskilda personer lyckades i arbetslivet och om tips för privatekonomin. Efter att en dummy gjorts föll förslaget.

Men tanken på en affärstidning vaknade till liv under våren 1964. Erik Westerberg, som ansvarade för specialtidningarna inom Åhlén & Åkerlund, fick i uppdrag att ta fram ett testnummer som presenterades för styrelsen i juni samma år.

För att skapa sig en bild av den tänkta målgruppen anlitades för första gången SIFO för att göra en läsvärdesundersökning för en tidning som ännu inte var i produktion. Den tänkta målgruppen var företagsledare eller tjänstemän på direktionsnivå. Det visade sig att 89 procent av dem sade sig vara intresserade av en sådan tidning.

I januari 1965 beslutade Bonniers att tidningen skulle ges ut. Innehållet skulle vara lättillgängligt så att Veckans Affärer också kunde läsas av andra som inte tillhörde den direkta målgruppen.

Att hitta kvalificerade medarbetare till denna nya genre var inte enkelt. Till chefredaktör utsågs Gustaf von Platen, som fick tjänstledigt för detta från Vecko-Journalen. Eftersom tidningen skulle kunna läsas av den som var allmänt intresserad, inte bara av företagsledare, var det viktigt att artiklarna skrevs av journalister, inte av fackmänniskor.

Bertil Torekull
Bertil Torekull

Bland de första journalister som rekryterades fanns Bertil Torekull, som redan fanns inom Åhlén & Åkerlund. En annan rekrytering till redaktionen var Åke Ortmark, som tillsammans med Herbert Söderström introducerat den så kallade skjutjärnsjournalistiken på Sveriges Radio. Ortmark blev senare chefredaktör för Veckans Affärer, liksom Bertil Torekull varit före honom. År 2009 fick Veckans Affärer sin första kvinnliga chefredaktör – Anna Körnung.

Efter viss försening kom första numret ut i oktober 1965. Tidningen blev en framgång – både antalet läsare och annonsintäkterna överträffade kalkylerna. Efter ett par månader hade upplagan stabiliserat sig på runt 25 000 exemplar.

Under de första tio åren ökade upplagan sakta men säkert, och nådde 45 000 exemplar år 1977.

 

Läs mer om Veckans Affärer i: