Verner von Heidenstam

Verner von Heidenstam blev ledargestalten för en helt ny generation författare lämnade det realistiska och naturalistiska 1880-talet och gick in i ett mer romantiskt 1890-talet. Heidenstam gav ut sin första bok på Bonniers och blev förlaget trogen under hela sin produktion.

Verner von Heidenstam som elev vid Académie des beaux arts Paris
Verner von Heidenstam som elev vid Académie des beaux arts Paris

Med Verner von Heidenstams diktsamling Vallfart och vandringsår, som gavs ut på Albert Bonniers Förlag 1888, inleddes en guldålder i den svenska litteraturen. Han kom att bli en ledargestalt och förebild för dem som kom att kallas nittiotalisterna. Han blev en inspirationskälla för författare som Gustaf Fröding, Erik Axel Karlfeldt och Oscar Levertin.

År 1895 utkom diktsamlingen Dikter. Med denna fastslogs Heidenstams ställning som Sveriges största skald och den unga generationens diktare ännu tydligare.

Samma år gav sig Heidenstam ut på en längre resa till Italien, Grekland, Bender, Poltava och Ryssland. Under resan började han fundera på att skriva en historisk roman. När manuskriptet var klart erbjöds det till flera olika förlag. Men Karl Otto Bonnier köpte det osett.

Den första delen av Karolinerna blev klar att tryckas och skickas ut till bokhandlarna i slutet av april 1897. Till en början var kritiken avvaktande, men när båda volymerna låg färdiga stod det klart att Heidenstam var en lika bra prosaist som skald. Boken blev dessutom en kommersiell succé och såldes i över 120 000 exemplar.

Heidenstams sista verk Nya dikter utkom 1915. Innan dess hade han valts in i Svenska Akademin 1912. Ett år efter att hans sista diktsamling kommit ut tilldelades Heidenstam Nobelpriset i litteratur 1916, med motiveringen ”såsom ett erkännande av hans betydelse som målsmannen för ett nytt skede i vår vitterhet”.

Verner von Heidenstam var en av få författare som gav ut all sin produktion på Albert Bonniers Förlag – från den första diktsamlingen Vallfart och vandringsår från 1888 till minnesboken När kastanjerna blomma som utkom 1941, året efter hans död.

Läs mer om Verner von Heidenstam i: