Publiceringsstöd för barn och unga

Bonniers Familjestiftelse vill främja barn och ungas möjlighet att delta i det demokratiska samtalet samt testa att skapa och sprida innehåll genom olika medier. 

Kriterier

  • Ska genomföras av barn och/eller unga eller med barn och/eller unga.
  • Innehållet ska vända sig till barn och ungdomar i Sverige och/eller deras omgivning.
  • Bidraget ska resultera i någon form av journalistiskt publicerat innehåll (tidning, podd, vlogg, bok, film eller dylikt.)
  • Bidraget ska vara avgörande för genomförandet.
  • Ansökan ska innehålla sökande, projekttitel, projektets hemvist (ort/förening/skola eller dylikt), bakgrund, projektbeskrivning, tidsplan, budget samt vilka kostnader som ansökes om. Max antal tecken: 2000 tecken inklusive mellanslag.

Avgränsning: Stödet är begränsat till att beviljas högst tre år i rad.

Belopp: Max 50.000 kr 

Beredning: Besked beviljas inom tre månader från det att ansökan mottagits.

Kontaktperson: Lovisa Fhager Logothetis, Generalsekreterare. lovisa@bonniersfamiljestiftelse.se