1832

Adolf etablerar filialer till Göteborgsbokhandeln i Vänersborg och Skara. Han skaffar också en ny lokal i Stockholm på Storkyrkobrinken, dit bokhandeln flyttar den 1 oktober.

Adolf gör sina första försök som bokförläggare i Stockholm. Han låter trycka en översättning av en berättelse för barn av den populära barnboksförfattaren Christoph von Schmid, Barndoms-hjertat, eller huru Henrik af Eichenfels lärde känna Gud.