1834

Adolf och Esther Bonnier

Adolf gifter sig med Esther Philip den 24 augusti.

Adolf ger ut sina första böcker, dock inte under namnet Bonnier som förläggare, bland dem Lasse-Majas äventyr.

Adolf inleder ett samarbete med kammarrättsrådet Gustaf Johan Billberg om att ge ut svenska klassiska författare. Samarbetet skär sig dock och slutar i rätten.