1837

Omslag till Bevis för att Napoleon aldrig har existerat

Gerhard stiftar Boghandlareforeningen.

Adolf skriver förlagskontrakt med Karl August Nicander.

David Felix flyttar inom hos Adolf och Esther i Stockholm.

Albert ger ut sin första förlagsartikel Bevis att Napoleon aldrig har existerat. – Stort erratum.