1844

Omslag till Stockholms Figaro 1844

Lagom till julen ger Albert ut kalendern Svea, med rikhaltig läsning inom olika områden. Kalendern lever kvar en bit in på 1900-talet. Albert börjar även ge ut det litterära veckobladet Stockholms Figaro som utkommer under tre år. Målet med tidningen är att knyta yngre svenska författare till det unga förlaget.