1849

Alla tre bröder ansöker om svenskt medborgarskap, vilket beviljas den 11 september.

David Felix gifter sig med Charlotte Benecke.