1854

Albert förlovar sig med Betty Rubenson den 14 januari och de gifter sig den 28 juni.