1867

Adolf dör, mycket fattig. Sonen Isidor tvingas sluta sina studier och börja arbeta i Bazaren.