1871

Strindberg tar kontakt med sin gamla klasskamrat Isidor Bonnier som ger ut sorgespelet Hermione på Adolf Bonniers förlag (anonymt).