1874

Isidor säljer bokhandeln i Bazaren. Detta innebär att det inte längre finns någon Bonniers bokhandel, varken i Köpenhamn, Göteborg, Uppsala eller Stockholm.