1881

Felix dör den 1 maj. Hans son Knut Felix tar över affärerna. Tryckeriet ombildas till aktiebolag 1892 och han säljer bokförlaget 1893 till Albert.