1883

August Strindberg

Karl Otto får Strindberg att skriva på för Albert Bonniers Förlag.

Tor föds.