1901

Karl Otto och Lisen Bonnier med barn

Karl Ottos och Lisens sjätte barn, Kaj, föds.