1904

Isidor Bonnier

Isidor säljer Adolf Bonniers bokförlag till sin kusin Karl Otto och det införlivas med Albert Bonniers förlag.