1909

Selma Lagerlöf

Bonnier blir en av de största aktieägarna i Dagens Nyheter, och Karl Otto blir styrelseordförande.

Selma Lagerlöf får Nobelpriset i litteratur.

Eva Bonnier avlider.