1910

Karl Otto och Lisen Bonnier

Karl Otto och Lisen flyttar in på Nedre Manilla.