1914

Torgny Segerstedt

Bonniers startar den frisinnade tidskriften Forum med Torgny Segerstedt som redaktör.