1919

En bodelning genomförs mellan Firma Albert Bonnier och Karl Otto. Karl Otto får hela fastighetsbeståndet och hela aktieportföljen.