1920

Firma Albert Bonnier förvärvar en stor aktiepost i Svenska Dagbladet.

Ekonomisk kris i Sverige. Bonniers upphör med all tidskriftsutgivning tills papperspriserna sjunkit.