1921

Bonnierhuset

Svenska Pressbyrån bildar dotterbolaget Wennergren Journalexpedition som bland annat ägnar sig åt utomhusreklam.

Bonniers köper fastigheten Sveavägen 54–58 dit all verksamhet flyttar.