1922

Filmaffisch för Norrtullsligan (1923)

Bonniers börjar ägna sig åt försäljning av filmrättigheter och filmproduktion och Bonnierfilm bildas.

Tors tredje son, Lukas, föds.