1924

Bonniers blir majoritetsägare i Dagens Nyheter.