1927

Ivar Kreuger

Ivar Kreuger köper Bonniers aktier i Svenska Dagbladet.

Jenny, Alberts äldsta barn, går ur tiden.