1928

Tora Bonnier

Bonniers och Norstedts slår ihop sina verksamheter med skolböcker och bildar Svenska Bokförlaget.

Institutet för husdjursförädling inrättas med Gert som föreståndare.

Tor och Greta skiljer sig, och Tor gifter om sig med journalisten och författaren Tora Nordström.

Albert jr gifter sig med Birgit Flodquist.