1930

Albert Bonnier jr

Albert jr (Tors son) kallas hem från New York för att bli inköpschef på Åhlén & Åkerlund.