1933

Försäljningsförbud införs i Tyskland för Dagens Nyheter och senare för Vecko-Journalen.

Gert skriver uppsatsen Judarna, fosterlandet och antisemitismen.