1940

Omslag till Damernas Värld, nr 2 1944

Flitiga Händer görs om till Damernas Värld.

Yngve Larsson, Elin Bonniers (Tors syster) make, blir ledamot i Dagens Nyheters styrelse.

Firma Albert Bonnier överlåter hela rörelsen med undantag av obligationsavdelningen och fastigheterna till Albert Bonniers Förlag AB.

Tor blir ordförande i Dagens Nyheters styrelse, och Albert väljs till suppleant.

Det pågår intensiva rykten om att Bonniers ska sälja sina intressen i Sverige och emigrera.

Pressbyråkoncernen säljs.

Kulturjournalisten och debattören Stig Ahlgren angriper veckopressen i boken Veckopressen och folket. Han blir dock sex år senare chefredaktör för Vecko-Journalen.