1943

Tor blir ordförande i Svenska Bokförläggareföreningen.

På Kajs initiativ bildas Bokförlaget Forum för översatt litteratur och handböcker.

Gerards första son, Karl Otto jr, föds.