1945

Tor blir far till Mikael, som han får tillsammans med författaren och journalisten Jytte Kaastrup-Olsen.

Gerard Bonniers andra barn, Eva, föds.