1950

Omslag till Fantomen, nr 1 1950

Serieförlaget bildas som dotterbolag till Åhlén & Åkerlund. Den 6 oktober ges första utgåvan ut, av Fantomen.

Stilmönster bildas som separat bolag på initiativ av Johan Bonnier.