1953

Efter många år att konflikter mellan framför allt Tor-grenen och Kaj-grenen begär Kaj att få bli utlöst ur koncernen. Konflikten gäller att kapital överförs från vinstrika Åhlén & Åkerlund till förlusttyngda Albert Bonnier förlag. Gerard tar över efter Kaj som vd för Albert Bonniers förlag.

Koncernens innehav i Dagens Nyheter förs över till ett separat handelsbolag, Dagens Nyheters Intressenter Bonnier & Co.

Albert jr tar över efter Tor som vd för Bonnierföretagen, nu inleds industrisatsningen på allvar.