1956

Olle Måberg anställs på Albert Bonniers Förlag.