1961

En specialtidningssektion startar inom Åhlén & Åkerlund på initiativ från Lukas.

Bonnier Magazine Group bildas för verksamhet utanför Sverige.

Gert går ut tiden.