1974

Bonnierföretagen anklagas för valutabrott. Albert jr och Simon ställs inför rätta 1977, men frias 1983.

Bonniers har undan för undan sedan 1960-talet blivit helägare till det franska förlaget Lacroix.

Kris i Åhlén & Åkerlund på grund av en vikande veckotidningsmarknad.