1975

Tre nummer av Underhållningsbokklubbens medlemsblad från 1986

Underhållningsbokklubben startar.