1979

Bonniers Juniorförlag bildas. Bonniers startar också bokklubb i England, som säljs 1982.