1981

Olle Måberg

Olle Måberg blir vd för Bonnierföretagen.

Bonniers går in som hälftenägare till Lark Communications Corporation i USA.