1984

Åhlén & Åkerlund byter namn till Bonniers Tidskriftsförlag. Bonniers köper 50 procent i tidskriften Washington Dossier.

Bonniers startar bokförlaget Viva, för översatt utländsk litteratur.

Företaget övertar Europafilm.