1987

Bonniers köper en stor andel i norska förlaget Cappelens och startar Dansk Filmindustri.

Bonnier Läromedel bildas.