1994

Radiostationen Megapol startar i Stockholm.

Bonniers förvärvar 90 procent av Sydsvenska Dagbladet-gruppen. Företaget förvärvar också majoriteten i tv-produktionsbolaget Wegelius TV.