1995

Omslag till första numret av Amelia, som gavs ut i april 1995

Amelia börjar ges ut.