Tryckfrihetsmålen

Vid två tillfällen under 1800-talet väcktes åtal mot förläggare och författare till litteratur som gavs ut på Albert Bonnier Förlag. År 1884 gällde det Strindbergs Giftas och drygt tio år senare Frödings dikt En morgondröm från samlingen Stänk och flikar.

Omslag till Stänk och Flikar av Gustaf Fröding

I Strindbergsfallet handlade åtalet om ”hädelse emot Gud eller gäckeri af Guds ord eller sakramenten”. I en mycket kort passus i boken hade Strindberg beskrivit nattvardens utgivande av kristi blod och lekamen som ett ”oförskämt bedrägeri”. Åtalet förvånade i princip alla, även de argaste recensenterna. Strindberg var själv övertygad om att det var drottningen som låg bakom, eller kanske till och med kung Oscar II.

I det andra fallet åtalades Fröding och hans förläggare för osedlighet i skrift. Dikten skildrade nämligen den fysiska kärleken på ett sätt som både press och allmänhet uppfattade som ”snuskigt”.

I båda fallen friades dock både förläggare och författare.

Läs mer om tryckfrihetsmålen