Första biografin över Albert Bonnier

En ny biografi om Albert Bonnier, född 21 oktober 1820, berättar om Sveriges första moderna förläggare och grundare av förlaget som bär hans namn, föddes. Boken blev tyvärr den sista boken för författaren Per T Ohlsson, som gick bort 2021.

Albert Bonnier

Den 21 oktober 2020 var det 200 år sedan Albert Bonnier föddes – Sveriges första moderna förläggare – och grundare av det förlag som bär hans namn. Detta uppmärksammades med en biografi över den man som i hög grad kom att sätta sin prägel på den svenska litteraturen: Albert Bonnier och hans tid. Men det är också en bok om hur han präglats av sin omvärld – en tid där den svenska politiken, demokratin, näringslivet och infrastrukturen omdanades i grunden.

Författare till boken är Per T Ohlsson, tidigare mångårig medarbetare på Sydsvenska Dagbladet, och som år 2021 gick bort alldeles för tidigt. Ohlsson har tidigare i många böcker skildrat just den svenska samhällsutvecklingen under 1800-talet, och har i denna bok satt huvudpersonen i sitt rätta sammanhang. Han lyckas inte bara få läsaren att förstå vilken framsynt entreprenör Alberg Bonnier var inom sitt gebit, läsaren får också lära känna Albert Bonnier (och hans bröder!) som person. Och även hur livet tedde sig i Sveriges huvudstad under denna omvälvande tid.

Boken tar avstamp i 1830-talets Stockholm – då Albert Bonnier gjorde entré i det svenska näringslivet och då antisemitismen är påtaglig för den judiska folkgruppen. Det är en plågsam och fängslande skildring författaren gör av det som snarast påminner om en pogrom. Och författaren fortsätter att fängsla läsaren genom autentiska skildringar av förläggaren och hans omvärld.

Det var med närmast skräckblandad förtjusning som författaren tackade ja till uppdraget, som tog drygt tre år att genomföra. Men som han skriver i sitt förord fanns det tre faktorer som var avgörande för hans beslut att ta sig an projektet. För det första hans intresse för ”det formativa 1800-talet”, som han bland annat skildrat i boken 100 år av tillväxt om finansministern Johan August Gripenberg. En person som även spelar en roll i denna biografi.

Den andra faktorn var hans intresse för invandringens betydelse för det svenska näringslivets utveckling, som han också skildrat i boken Konservkungen om Herbert Felix, en flykting av judisk börd som senare byggde upp ett av Sveriges största livsmedelsföretag.

Den tredje faktorn var att Per T Ohlsson redan i ett tidigt skede av sina efterforskningar såg hur Albert Bonnier inte bara var en framsynt förläggare som alltid vägleddes av den publicistiska principen ”sprida, icke döma”. Han visade sig även vara en av de viktigaste gestalterna i och för Sveriges moderna offentlighet.

Boken bygger på gedigna efterforskningar i Bonniers förlags- och familjearkiv hos Centrum för Näringslivshistoria, som Per T Ohlsson haft obegränsad tillgång till. Han citerar till exempel flitigt ur den omfattande korrespondens som finns bevarad mellan Albert och hans bröder Adolf och David Felix.

Boken är rikt illustrerad och vackert formgiven av den prisbelönta formgivaren Nina Uljmaja. Dessa illustrationer får man dock inte uppleva i ljudboksformatet, men som kompensation får lyssnaren i stället höra boken inläst av den legendariska förläggarens namne: Albert Bonnier.

Läs mer om Albert Bonnier och hans bröder Adolf Bonnier och David Felix Bonnier.